3 i pół miesiąca                             3 i pół miesiąca                               3 i pół miesiąca                              3 i pół miesiąca                               3 i pół miesiąca

                    3 i pół miesiąca

                     3 i pół miesiąca

                     3 i pół miesiąca


                     

      
 w szpitalu         pierw. dzien w domu    sobota-niedziela         kolejne dni
 
mam już miesiąc