8 miesięcy                             8 miesięcy                               8 miesięcy                              8 miesięcy                               8 miesięcy

                    8 miesięcy                      8 miesięcy                       8 miesięcy                     8 miesięcy

                     8 miesięcy                      8 miesięcy                   8 miesięcy                      8 miesięcy


                     

      
 w szpitalu         pierw. dzien w domu    sobota-niedziela         kolejne dni
 
mam już miesiąc